Začiatky školstva v našej obci

Koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia bola v Klokoči len laznícka škola, kde riadne vymenovaný učiteľ neúčinkoval. Občas vyučovala občianka menom Odzgánka. Táto najviac času venovala vyučovaniu náboženstva, menej čítaniu, písaniu a rátaniu, iné predmety nepoznala. Detí z osád Ľauková a Jašovci navštevovali vtedy sedliacku školu v Stožku. Pomery vo vtedajšej škole boli žalostné, detí bolo vždy viacej a krajinské škôldozorstvo sa málo staralo o biedne laznícke deti. Ako vyzerala klokočská laznícka škola? Izba z hlinenou podlahou, okolo steny lavice, po izbe porozkladané dosky (školské lavice na rozoberanie), učiteľ s paličkou. Čítankou bola často modlitebná knižka. Žiaci, väčšinou chlapci chodili do školy 4-5 zím. Pán farár tu učiteľom odpúšťal farnícke poplatky. 
V roku 1922 sa do Klokoča dostavila zemská školská komisia a požiadala obec, aby miestnosť bývalej obecnej šmikne (pri potoku za Skučkom a Vozíkom) dočasne škole prepustila. Predstavenstvo obce návrh prijalo a upravenú miestnosť odovzdalo školskému inšpektorátu vo Zvolene. 
Prvou učiteľkou v septembri 1922 bola istá Brožová, po nej od októbra 1922 učiteľka Anna Nosáľová, u ktorej bolo zapísaných 53 žiakov, z toho 25 dievčat. Dochádzka žiakov do školy bola 80-90 percentná. Učiteľky v týchto rokoch vynaložili mnoho úsilia pri výchove detí a občanov k národnému povedomiu a kultúrnejšiemu životu. 

Gratulácia prezidentovi Masarykovi
Gratulácia prezidentovi Masarykovi

Nová budova školy

školský rok 1937/1938 

školský rok 1937/1938

školský rok 1941/1942 

školský rok 1941/1942

školský rok 1941/1942 

Kedže sa začiatkom septembra 1928 učiteľka E. Vladárová do školy nedostavila, od 19. septembra 1928 bol správcom školy menovaný mladý český učiteľ František Vavera. Byt pre učiteľa sa v obci nenašiel, preto musel dochádzať do Klokoča zo Stožku. Tam sa zasnúbil a zosobášil s miestnou učiteľkou Annou Wagnerovou. 
Od roku 1930 sa začalo vyučovať v dvoch oddeleniach. Stará škola kapacitne nestačila František Vavera sa zaslúžil o začatie stavby novej školy. 

Na budúce stavenisko s rozlohou 2500 metrov štvorcových bolo najprv navozené množstvo skál. Práce rýchlo pokračovali. Škola bola skolaudovaná 20. júna 1932 kde boli prítomní Ing. K. Korbel (kolaudator), J. Graner (stavebný dozor), Bohuslav Mandýs (staviteľ), Martin Bartko (starosta), Ján Výbošťok (námestný starosta), Štefan Batta (obvodný notár), Martin Farbiak ( pokladník) a iní činitelia obce.

1942

Volajte.: +421 908 816 888
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky